ŞEMSA POZCU ORGANİK ÇİFTLİĞİ (Röportaj)

ŞEMSA POZCU ORGANİK ÇİFTLİĞİ

‘Doğal Tarım’ ve ‘Doğal Yaşam’ ideolojisini gerçekleştirmek amacıyla 2008 yılında Mersin’e 20 km uzaklıkta Çevlik köyünde kurulan bu çiftlik organik tarım ürünleri üretiyor.

 ‘Doğal Tarım’ ve ‘Doğal Yaşam’ için kurulan Şemsa Pozcu Organik Çiftliği, tarımsal üretim, ekolojik turizm ve türlü etkinliklerle pek çok değer üretiyor. Bizlerde bu çiftliğin hikayesini ve çalışmalarını merak ettik. İdari İşler ve Satış-Pazarlama Müdürü Sayın Betül Uysal ile yaptığımız keyifli röportajı sizlere sunuyoruz…

Read more

Tarım ve Çiftlik Turizmi

Tarım Turizmi ya da kırsal turizm, tarımsal faaliyetleri engellemeden, kırsal yörelerin dinlendirici etkisinden yaralanarak, gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan tarım kesimindeki üreticilere ek gelir olanakları sağlayan, yöre ve ülke ekonomisini, sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkileyen bir faaliyet alanıdır.

Read more

Türkiye’de Organik Tarım

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın  tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir.

Read more

Ekolojik Tarım

Son yıllarda aşırı veya yanlış miktarlarda kullanılan pestisit ve herbisitler, topraktaki zararlı böceklerle birlikte yararlı organizmaların da yok olmasına neden olmuştur. Bu da toprağın verimsizleşmesi ve biyolojik çeşitliliğin yok olması ile sonuçlanmıştır. Bunun yanında, hayvancılıkta verimi artırmak için kullanılan hormonlar ve entansif tarımda kullanılan transgenik tohumlar da hem insan sağlığını hem de hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Özellikle son yıllarda bilinçsizce kullanılan böcek ilaçları, toprakta birikmelere yol açmış ve böcek türlerinin %75’ini yok etmiştir. Dışarıdan verilen suni gübrelerin %90’ı kullanıldıktan altı saat sonra havaya karışmakta, bir kısmı ise yağışlarla birlikte derelere ve doğaya bulaşmaktadır.

Read more